ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: Family Business

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: คณะวิจัย 106 ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำนักพิมพ์: ARIP

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "Family Business รวย-รอด อย่างมืออาชีพ" เล่มนี้ ได้นำเสนอหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจครอบครัวตั้งแต่เริ่มต้น ชี้ให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของธุรกิจครอบครัว พร้อมทั้งการวางแผนจัดการธุรกิจสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ในจังหวะเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้แต่ละครอบครัวมีรูปแบบการจัดการธุรกิจครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปตามวิถีทางของครอบครัวตน ผู้จะบริหารธุรกิจครอบครัวได้ดีจึงต้องเข้าใจทั้งหลักของธุรกิจและหลักของครอบครัว หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการบริหารธุรกิจครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2017-03-19 21:20 2017-03-27 09:03
2016-09-01 11:49 2016-09-16 17:21