ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปริศนากลียุค? กับโลกใหม่หลังทุนนิยม

ผู้แต่ง: ชัชรินทร์  ไชยวัฒน์  

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“กลียุค” เป็นช่วงเวลาหนึ่งในสี่ยุค ตามความเชื่อของชาวฮินดู ซึ่งมี “สัตยายุค” เป็นยุคเรื่องเรือง หรือยุคทองของมวลมนุษยชาติ ก่อนจะวนเข้าสู่ “ไตรดายุค” ตามมาด้วย “ทวาบวรยุค” และสุดท้ายที่ “กลียุค” ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ความดี ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์เสื่อมถอยลง 3 ส่วนในขณะที่ความดีเหลือเพียง 1 ส่วน

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2017-12-27 12:53 2018-01-02 04:39