ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำถามชวนสงสัย ตอน วิทยาศาสตร์หรรษา

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การ์ตูนเสริมความรู้ ชุด “คำถามชวนสงสัย” ชุดนี้แบ่งเนื้อหาตามประเภทคำถาม โดยมาจากการรวบรวมคำถามที่เด็กประถมญี่ปุ่นอยากรู้ ได้แก่ “หนูอยากรู้” เป็นเรื่องความรู้ทั่วไปที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน “ท่องเกาะญี่ปุ่น” เน้นประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสมัยโบราณ ส่วน “วิทยาศาสตร์หรรษา” ไขคำตอบเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ เทคโนโลยี ฯลฯ