ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขายโจ๊กรวย

สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“โจ๊ก” เป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน นับว่าเป็นเมนูที่สำคัญเป็นหนึ่งในตัวเลือก ทั้งยังสะดวก เหมาะกับสังคมเร่งรีบในปัจจุบัน ที่สำคัญยังเป็นอาหารเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ด้วยปัจจัยคือความสะดวก และประหยัดจึงทำให้อาหารประเภทนี้เป็นที่นิยมตลอดมา สร้างความสนใจยังภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตลาดไปสู่โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปด้วยมูลค่าตลาดในปัจจุบันนับพันล้านบาท และเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากตลาดยังมีช่องว่างอีกมาก อีกทั้งคนไทยยังมีการบริโภคอาหารเช้าในอัตราที่ต่ำหากเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2017-12-27 12:54 2018-01-02 04:39