ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระเจ้าตาก  สิ้นพระชนม์ที่เมืองนคร

ผู้แต่ง: ทศยศ  กระหม่อมแก้ว

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

.