ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: กฎหมายสบายสบายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 6

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: บุญร่วม, ศรัญญา

สำนักพิมพ์: ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้ความรู้กฎหมายกับชาวบ้าน พร้อมคดีตัวอย่าง