ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมสูตรสำเร็จ & ฟังก์ชั่น Excel  ฉบับใช้งานจริง

ผู้แต่ง: ดวงพร เกี๋ยงคำ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมสูตรและฟังก์ชั่น Excel กว่า 200 ฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณหาดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ คิดเงินเดือน ค่าคอมมิสชัน หาเกรดผลสอบ วิเคราะห์ยอดขายในอนาคต คิดค่าเสื่อมราคา คิดภาษีเงินได้บุคคล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเทคนิคการสร้างสูตรแบบง่ายและรวดเร็ว ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานต่างๆ จัดแบ่งหัวข้อเป็นหมวดหมู่ให้ค้นหาได้ง่าย