ข้อมูล eBook

ชื่อ: รู้ลึก ใช้จริง สูตรและฟังก์ชั่น Excel

ผู้แต่ง: นันทนี แขวงโสภา

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาจากเล่ม "สูตร ฟังก์ชั่น" และ "การใช้งาน Excel ฉบับ Advancde" เพื่อให้ผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มศึกษาหรือกำลังใช้งาน Excel อยู่แล้ว สามารถทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วในเรื่องของการใช้สูตร และ ใช้งานฟังก์ชั่นจนสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยใช้ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม Excel 2007 และ 2010 เป็นหลัก คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Excel 2007 และ 2010 สูตร ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการสร้างสูตร รวมถึงเครืองมือตรวจสอบการทำงานของสูตร รูปแบบและการทำงานของฟังก์ชั่นสำเร็จรูปแต่ละตัวของ Excle 2010 อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที