ข้อมูล eBook

ชื่อ: สร้างโมเดลสามมิติด้วย SketchUp Pro 8 + V-Ray

ผู้แต่ง: นพดล วศินสิทธิสุข

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่รวบรวมขั้นตอนวิธีการใช้โปรแกรม Google SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน มีแหล่งความรู้มากมายไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวและในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโมเดล 3D แบบง่ายๆ พร้อมเวิร์กช็อปที่นำไปใช้ได้จริง การใช้งานร่วมกับ Google Earth และ Google Maps นำไฟล์ CAD มาสร้างเป็นโมเดล 3D นำเสนอโมเดลอย่างมืออาชีพ พร้อมการสร้างซีน และแสดงแอนนิเมชั่น เข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับแสงและวัสดุ พร้อมเรนเดอร์ผลงานด้วย V-Ray เพิ่มความสมจริง ครอบคลุมทั้ง Google SketchUp และ SketchUp Pro อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา จนถึงมืออาชีพเลยทีเดียว