ข้อมูล eBook

ชื่อ: สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver

ผู้แต่ง: นวอร แจ่มขำ, พรรณธิพา บ่มกลาง, หทัยรัตน์ ศรีเมือง, พรพรรณ แพฝึกฝน

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานมือใหม่ รวมถึงผู้ที่เคยใช้งาน Dreamweaver มาก่อนในเวอร์ชั่นเก่าๆ เข้าใจกระบวนการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ด้วยการลงมือสร้างเว็บไปพร้อมๆ กัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการอัพโหลดเว็บขึ้นไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต โดยสามารถใช้กับ CS4 และ CS5 อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที