ข้อมูล eBook

ชื่อ: สูตรฟังก์ชั่นและการใช้งาน Excel ฉบับ Advanced

ผู้แต่ง: นันทนี แขวงโสภา

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมเทคนิคและเคล็ดลับหลากหลายเกี่ยวกับ สูตรฟังก์ชั่นและการใช้งาน Excel ไม่ว่าจะเป็น วิธีสร้างและใช้สูตรแบบอาร์เรย์ เพื่อลดขั้นตอนการสร้างสูตรที่ยุ่งยาก การสร้างสูตรให้สามารถใช้ฟังก์ชั่น IF ซ้อนกันได้มากกว่า 7 ระดับ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยอธิบายฟังก์ชั่น พร้อมตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน และเข้าใจง่ายกว่า 190 ฟังก์ชั่น ซึ่งจะช่วยให้คุณศึกษาขั้นตอนการสร้างสูตรได้อย่างถูกวิธี และสามารถสร้างสูตรได้อย่างมืออาชีพ