สามารถใช้ SRU PASSPORT ในการ LOGIN เข้าระบบได้ทันที